7 сынып алгебра есептер жина?ы жауаптарымен

Алгебра 7 - сынып

Құрметті оқушылар!

Алгебра – математиканың бір бөлігі. Бастауыш сыныптардан бастап сендер теңдеулер шығардыңдар, санды және әріпті өрнектермен таныстыңдар. Оларды алгебра қарастырады. Мектеп курсындағы алгебра теңдеулер, теңдеулер жүйесі арқылы мәтін есептерді шығаруды, әртүрлі теңдеулерді, теңсіздіктер және олардың жүйелерін шешу тәсілдерін, өзгеретін шамалар (мысалы, жылдамдық, уақыт пен жүрілген жол, баға, мөлшер мен құн және т.б.) арасындағы тәуелділіктерді қарастырады. Ондай тәуелділіктердің кейбіреуін функционалдық тәуілділік немесе функция деп атайды.

Алгебра курсында сендер өрнек, теңдеу, теңсіздік және т.б. сөздерді қолдандыңдар. Олар терминдер болып табылады. 7 – сыныптағы алгебраны игеру кезінде сендер тепе – теңдік, айнымалы, бірмүше, көпмүше, функция, аргумент, алгебралық бөлшек және т.б. терминдермен танысасыңдар.

Осы жаңа тақырыптарды игеру барысында туындайтын қиындықтарды шешуге дайын үй жұмыстары (ДҮЖ) оқу құралы көмекке келеді. Онда есептердің қалай шешу керектігі және мысалдар мен формулалар көрсетіледі. Сондықтан жаңа оқу жылынынан еш қорықпай, жаңа тақырыптарды қызыға меңгеріңдер!

Вопросы на повторение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Повторение пройденного материала аа 5 и 6 классы

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.7

0.8

0.9

0.10

0.11

0.12

0.13

0.14

0.15

0.16

0.17

0.18

0.19

0.21

0.22

0.23

0.24

0.25

0.26

0.27

0.28

0.29

0.30

Раздел 1. СТЕПЕНЬ С НАТУРАЛЬНЫМ И ЦЕЛЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

1.1. Степень с натуральным показателем

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

1.32

1.33

1.34

1.35

1.36

1.37

1.38

1.39

1.40

1.41

1.42

1.43

1.44

1.45

1.46

1.47

1.48

1.49

1.50

1.51

1.52

1.53

1.54

1.55

1.56

1.57

1.58

1.59

1.60

1.61

1.62

1.63

1.64

1.65

1.66

1.67

1.68

1.69

1.70

1.71

1.72

1.73

1.74

1.75

1.76

1.77

1.78

1.79

1.80

1.81

1.82

1.83

1.84

1.85

1.86

1.87

1.88

1.89

1.90

1.91

1.92

1.93

1.94

1.95

1.96

1.2. Степень с целым показателем

1.97

1.98

1.99

1.100

1.101

1.102

1.103

1.104

1.105

1.106

1.107

1.108

1.109

1.110

1.111

1.112

1.113

1.114

1.115

1.116

1.117

1.118

1.119

1.120

1.3. Применение степени е целым показателем

1.121

1.122

1.123

1.124

1.125

1.126

1.127

1.128

1.129

1.130

1.131

1.132

1.133

1.134

1.135

1.136

1.137

1.138

1.139

1.140

1.141

1.142

1.143

1.144

1.145

1.146

1.147

1.148

1.149

1.150

1.151

1.152

1.153

1.154

1.155

1.156

1.157

1.158

1.159

1.160

1.161

1.162

1.163

1.164

1.165

1.166

1.167

1.168

1.169

1.170

1.171

1.172

1.173

1.174

1.175

1.176

1.177

1.178

1.179

1.180

1.181

1.182

Раздел 2. ОДНОЧЛЕНЫ И МНОГОЧЛЕНЫ

2.1. Одночлены

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

2.23

2.24

2.25

2.26

2.27

2.2. Многочлены

2.29

2.30

2.31

2.32

2.33

2.34

2.35

2.36

2.37

2.38

2.39

2.40

2.41

2.42

2.43

2.44

2.45

2.46

2.47

2.48

2.49

2.50

2.51

2.52

2.53

2.54

2.55

2.56

2.57

2.58

2.59

2.60

2.3. Произведение одночлена и многочлена

2.61

2.62

2.63

2.64

2.65

2.66

2.67

2.68

2.69

2.70

2.71

2.72

2.73

2.74

2.75

2.76

2.77

2.78

2.79

2.80

2.81

2.82

2.83

2.84

2.85

2.86

2.87

2.88

2.89

2.90

2.91

2.92

2.93

2.94

2.95

2.96

2.97

2.98

2.99

2.100

2.101

2.4. Произведение многочленов

2.102

2.103

2.104

2.105

2.106

2.107

2.108

2.109

2.110

2.111

2.112

2.113

2.114

2.115

2.116

2.117

2.118

2.119

2.120

2.121

2.122

2.123

2.124

2.125

2.126

2.127

2.128

2.129

2.130

2.131

2.132

2.133

2.134

2.135

2.136

2.137

Раздел 3. ФУНКЦИЯ

3.1. Функция и способы ее задания

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

3.21

3.22

3.23

3.24

3.25

3.26

3.27

3.28

3.29

3.30

3.31

3.32

3.33

3.34

3.35

3.36

3.37

3.38

3.39

3.40

3.41

3.42

3.2. Линейная функция и ее график

3.43

3.44

3.45

3.46

3.47

3.48

3.49

3.50

3.51

3.52

3.53

3.54

3.55

3.56

3.57

3.58

3.59

3.60

3.61

3.62

3.63

3.64

3.65

3.66

3.67

3.68

3.69

3.70

3.71

3.72

3.73

3.74

3.75

3.76

3.77

3.78

3.79

3.80

3.81

3.82

3.83

3.84

3.85

3.86

3.3. Решение системы линейных уравнений графическим методом

3.87

3.88

3.89

3.90

3.91

3.92

3.93

3.94

3.95

3.96

3.97

3.98

3.99

3.100

3.101

3.102

3.103

3.104

3.4. Графики функций у = ах^2 у = ax^3 и их свойства

3.105

3.106

3.107

3.108

3.109

3.110

3.111

3.112

3.113

3.114

3.115

3.116

3.117

3.118

3.119

3.120

3.121

3.122

3.123

3.124

3.125

3.126

3.127

3.128

3.129

3.130

3.131

3.132

3.133

3.134

3.135

3.136

3.137

3.138

3.139

3.140

3.141

3.142

3.143

3.144

3.5. Функция у = k/x и ее график

3.145

3.146

3.147

3.148

3.149

3.150

3.151

3.152

3.153

3.154

3.155

3.156

3.157

3.158

3.159

3.160

3.161

3.162

3.163

Раздел 4. ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИСТИКИ

4.1. Генеральная совокупность и выборка

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

4.20

4.2. Полигон частот и относительных частот

4.21

4.22

4.23

4.24

4.25

4.26

4.27

4.28

4.35

4.36

4.37

4.38

4.39

4.40

4.41

4.42

4.43

Раздел 5. ФОРМУЛЫ СОКРАЩЕННОГО УМНОЖЕНИЯ

5.1. Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

5.21

5.22

5.23

5.24

5.25

5.26

5.27

5.28

5.29

5.30

5.31

5.32

5.33

5.34

5.2. Разность квадратов двух выражений

5.35

5.36

5.37

5.38

5.39

5.40

5.41

5.42

5.43

5.44

5.45

5.46

5.47

5.48

5.49

5.50

5.51

5.52

5.53

5.54

5.55

5.56

5.57

5.58

5.59

5.60

5.61

5.62

5.63

5.64

5.65

5.66

5.67

5.68

5.69

5.70

5.71

5.3. Сумма и разность кубов двух выражении

5.72

5.73

5.74

5.75

5.76

5.77

5.78

5.79

5.80

5.81

5.82

5.83

5.84

5.85

5.86

5.87

5.88

5.89

5.90

5.91

5.92

5.93

5.94

5.95

5.96

5.97

5.98

5.99

5.4. Куб суммы и куб разности двух выражений

5.100

5.101

5.102

5.103

5.104

5.105

5.106

5.107

5.108

5.109

5.110

5.111

5.112

5.113

5.114

5.115

5.116

5.117

5.118

5.119

5.120

5.121

5.122

5.123

5.124

5.125

5.5. Преобразование целых выражений

5.126

5.127

5.128

5.129

5.130

5.131

5.132

5.133

5.134

5.135

5.136

5.137

5.138

5.139

5.140

5.141

5.142

5.143

5.144

5.145

5.146

5.147

5.148

5.149

5.150

5.6. Решение текстовых задач с помощью составления их математических моделей

5.151

5.152

5.153

5.154

5.155

5.156

5.157

5.158

5.159

5.160

5.161

5.162

5.163

5.164

5.165

5.166

5.167

5.168

5.169

5.170

5.171

5.172

5.173

5.174

5.175

5.176

5.177

5.178

5.179

5.180

5.181

5.182

5.183

5.184

5.185

5.186

6.1. Преобразование рациональных выражении

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

6.23

6.24

6.25

6.26

6.27

6.28

6.29

6.2. Сумма и разность рациональных выражений

6.30

6.31

6.32

6.33

6.34

6.35

6.36

6.37

6.38

6.39

6.40

6.41

6.42

6.43

6.44

6.45

6.46

6.47

6.48

6.49

6.50

6.51

6.52

6.53

6.54

6.55

6.56

6.57

6.58

6.59

6.60

6.61

6.62

6.63

6.64

6.3. Умножение и деление рациональных выражений

6.65

6.66

6.67

6.68

6.69

6.70

6.71

6.72

6.73

6.74

6.75

6.76

6.77

6.78

6.79

6.80

6.81

6.82

6.83

6.84

6.85

6.86

6.87

6.88

6.89

6.90

6.91

6.92

6.93

6.94

6.95

6.96

6.97

6.98

6.99

6.100

6.101

6.102

6.103

6.104

6.105

6.106

6.107

6.108

6.109

6.110

6.111

6.112

6.113

6.114

Раздел 7. УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ МАТЕРИАЛА, ПРОЙДЕННОГО В 7 КЛАССЕ

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

7.23

7.24

7.25

7.26

7.27

7.28

7.29

7.30

7.31

7.32

7.33

7.34

7.35

7.36

7.37

7.38

7.39

7.40

7.41

7.42

7.43

7.44

7.45

7.46

7.47

7.48

7.49

7.50

7.51

7.52

Практические задания

Страница 13

Страница 19

Страница 25

Страница 31

Страница 36

Вопросы

Страница 13

Страница 19

Страница 25

Страница 31

Страница 36

Страница 43

Страница 49

ГДЗ по Алгебре за 7 класс Абылкасымова А.Е., Кучер Т.П.  2017

Авторы:

Издательство:

Мектеп 2017

ГДЗ — поможет Вам сверить ответы к домашнему заданию по Алгебре Абылкасымова А.Е., Кучер Т.П. 7 класс. Решения выполнены к издательству Мектеп 2017 .

 • Упражнения для повторения. Готовые ответы

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • Параграф 1. Готовые ответы

 • 1.1
 • 1.2
 • 1.3
 • 1.4
 • 1.5
 • 1.6
 • 1.7
 • 1.8
 • 1.9
 • 1.10
 • 1.11
 • 1.12
 • 1.13
 • 1.14
 • 1.15
 • 1.16
 • 1.17
 • 1.18
 • 1.19
 • Параграф 2. Готовые ответы

 • 2.1
 • 2.2
 • 2.3
 • 2.4
 • 2.5
 • 2.6
 • 2.7
 • 2.8
 • 2.9
 • 2.10
 • 2.11
 • 2.12
 • 2.13
 • 2.14
 • 2.15
 • 2.16
 • Параграф 3. Готовые ответы

 • 3.1
 • 3.2
 • 3.3
 • 3.4
 • 3.5
 • 3.6
 • 3.7
 • 3.8
 • 3.9
 • 3.10
 • 3.11
 • 3.12
 • 3.13
 • 3.14
 • 3.15
 • 3.16
 • 3.17
 • 3.18
 • 3.19
 • 3.20
 • 3.21
 • 3.22
 • 3.23
 • Параграф 4. Готовые ответы

 • 4.1
 • 4.2
 • 4.3
 • 4.4
 • 4.5
 • 4.6
 • 4.7
 • 4.8
 • 4.9
 • 4.10
 • 4.11
 • 4.12
 • 4.13
 • 4.14
 • 4.15
 • 4.16
 • Параграф 5. Готовые ответы

 • 5.1
 • 5.2
 • 5.3
 • 5.4
 • 5.5
 • 5.6
 • 5.7
 • 5.8
 • 5.9
 • 5.10
 • 5.11
 • 5.12
 • 5.13
 • 5.14
 • 5.15
 • 5.16
 • 5.17
 • 5.18
 • 5.19
 • 5.20
 • Параграф 6. Готовые ответы

 • 6.1
 • 6.2
 • 6.3
 • 6.4
 • 6.5
 • 6.6
 • 6.7
 • 6.8
 • 6.9
 • 6.10
 • Параграф 7. Готовые ответы

 • 7.1
 • 7.2
 • 7.3
 • 7.4
 • 7.5
 • 7.6
 • 7.7
 • 7.8
 • 7.9
 • 7.10
 • 7.11
 • 7.12
 • 7.13
 • 7.14
 • 7.15
 • 7.16
 • 7.17
 • 7.18
 • 7.19
 • Параграф 8. Готовые ответы

 • 8.1
 • 8.2
 • 8.3
 • 8.4
 • 8.5
 • 8.6
 • 8.7
 • 8.8
 • 8.9
 • 8.10
 • 8.11
 • 8.12
 • 8.13
 • 8.14
 • 8.15
 • 8.16
 • 8.17
 • 8.18
 • 8.19
 • 8.20
 • Параграф 9. Готовые ответы

 • 9.1
 • 9.2
 • 9.3
 • 9.4
 • 9.5
 • 9.6
 • 9.7
 • 9.8
 • 9.9
 • 9.10
 • 9.11
 • 9.12
 • 9.13
 • 9.14
 • 9.15
 • 9.16
 • 9.17
 • 9.18
 • 9.19
 • 9.20
 • 9.21
 • 9.22
 • 9.23
 • 9.24
 • 9.25
 • 9.26
 • 9.27
 • 9.28
 • 9.29
 • Параграф 10. Готовые ответы

 • 10.1
 • 10.2
 • 10.3
 • 10.4
 • 10.5
 • 10.6
 • 10.7
 • 10.8
 • 10.9
 • 10.10
 • 10.11
 • 10.12
 • 10.13
 • 10.14
 • 10.15
 • 10.16
 • 10.17
 • Параграф 11. Готовые ответы

 • 11.1
 • 11.2
 • 11.3
 • 11.4
 • 11.5
 • 11.6
 • 11.7
 • 11.8
 • 11.9
 • 11.10
 • 11.11
 • 11.12
 • 11.13
 • 11.14
 • 11.15
 • 11.16
 • 11.17
 • 11.18
 • Параграф 12. Готовые ответы

 • 12.1
 • 12.2
 • 12.3
 • 12.4
 • 12.5
 • 12.6
 • 12.7
 • 12.8
 • 12.9
 • 12.10
 • 12.11
 • 12.12
 • 12.13
 • 12.14
 • 12.15
 • 12.16
 • 12.17
 • 12.18
 • 12.19
 • 12.20
 • 12.21
 • 12.22
 • 12.23
 • Параграф 13. Готовые ответы

 • 13.1
 • 13.2
 • 13.3
 • 13.4
 • 13.5
 • 13.6
 • 13.7
 • 13.8
 • 13.9
 • 13.10
 • 13.11
 • 13.12
 • 13.13
 • 13.14
 • 13.15
 • 13.16
 • 13.17
 • 13.18
 • 13.19
 • 13.20
 • Параграф 14. Готовые ответы

 • 14.1
 • 14.2
 • 14.3
 • 14.4
 • 14.5
 • 14.6
 • 14.7
 • 14.8
 • 14.9
 • 14.10
 • 14.11
 • 14.12
 • Параграф 15. Готовые ответы

 • 15.1
 • 15.2
 • 15.3
 • 15.4
 • 15.5
 • 15.6
 • 15.7
 • 15.8
 • 15.9
 • 15.10
 • 15.11
 • 15.12
 • 15.13
 • 15.14
 • 15.15
 • 15.16
 • Параграф 16. Готовые ответы

 • 16.1
 • 16.2
 • 16.3
 • 16.4
 • 16.5
 • 16.6
 • 16.7
 • 16.8
 • 16.9
 • 16.10
 • 16.11
 • 16.12
 • 16.13
 • Параграф 17. Готовые ответы

 • 17.1
 • 17.2
 • 17.3
 • 17.4
 • 17.5
 • 17.6
 • 17.7
 • 17.8
 • 17.9
 • 17.10
 • 17.11
 • 17.12
 • 17.13
 • 17.14
 • 17.15
 • 17.16
 • 17.17
 • 17.18
 • 17.19
 • Параграф 18. Готовые ответы

 • 18.1
 • 18.2
 • 18.3
 • 18.4
 • 18.5
 • 18.6
 • 18.7
 • 18.8
 • 18.9
 • 18.10
 • 18.11
 • 18.12
 • Параграф 19. Готовые ответы

 • 19.1
 • 19.2
 • 19.3
 • 19.4
 • 19.5
 • 19.6
 • 19.7
 • 19.8
 • 19.9
 • 19.10
 • 19.11
 • Параграф 20. Готовые ответы

 • 20.1
 • 20.2
 • 20.3
 • 20.4
 • 20.5
 • 20.6
 • 20.7
 • 20.8
 • 20.9
 • Параграф 21. Готовые ответы

 • 21.1
 • 21.2
 • 21.3
 • 21.4
 • 21.5
 • 21.6
 • 21.7
 • 21.8
 • 21.9
 • 21.10
 • 21.11
 • 21.12
 • Параграф 22. Готовые ответы

 • 22.1
 • 22.2
 • 22.3
 • 22.4
 • 22.5
 • 22.6
 • 22.7
 • 22.8
 • 22.9
 • 22.10
 • 22.11
 • 22.12
 • 22.13
 • 22.14
 • 22.15
 • 22.16
 • Параграф 23. Готовые ответы

 • 23.1
 • 23.2
 • 23.3
 • 23.4
 • 23.5
 • 23.6
 • 23.7
 • 23.8
 • 23.9
 • 23.10
 • 23.11
 • 23.12
 • 23.13
 • 23.14
 • 23.15
 • 23.16
 • Параграф 24. Готовые ответы

 • 24.1
 • 24.2
 • 24.3
 • 24.4
 • 24.5
 • 24.6
 • 24.7
 • 24.8
 • 24.9
 • 24.10
 • 24.11
 • Параграф 25. Готовые ответы

 • 25.1
 • 25.2
 • 25.3
 • 25.4
 • 25.5
 • 25.6
 • 25.7
 • 25.8
 • 25.9
 • 25.10
 • 25.11
 • 25.12
 • 25.13
 • Параграф 26. Готовые ответы

 • 26.1
 • 26.2
 • 26.3
 • 26.4
 • 26.5
 • 26.6
 • 26.7
 • 26.8
 • 26.9
 • 26.10
 • 26.11
 • 26.12
 • 26.13
 • Параграф 27. Готовые ответы

 • 27.1
 • 27.2
 • 27.3
 • 27.4
 • 27.5
 • 27.6
 • 27.7
 • 27.8
 • 27.9
 • 27.10
 • 27.11
 • 27.12
 • 27.13
 • Параграф 28. Готовые ответы

 • 28.1
 • 28.2
 • 28.3
 • 28.4
 • 28.5
 • 28.6
 • 28.7
 • 28.8
 • Параграф 29. Готовые ответы

 • 29.1
 • 29.2
 • 29.3
 • 29.4
 • 29.5
 • 29.6
 • 29.7
 • Параграф 30. Готовые ответы

 • 30.1
 • 30.2
 • 30.3
 • 30.4
 • 30.5
 • 30.6
 • 30.7
 • 30.8
 • 30.9
 • 30.10
 • 30.11
 • Параграф 31. Готовые ответы

 • 31.1
 • 31.2
 • 31.3
 • 31.4
 • 31.5
 • 31.6
 • 31.7
 • 31.8
 • 31.9
 • 31.10
 • 31.11
 • 31.12
 • 31.13
 • 31.14
 • 31.15
 • 31.16
 • 31.17
 • 31.18
 • 31.19
 • 31.20
 • 31.21
 • 31.22
 • 31.23
 • 31.24
 • 31.25
 • 31.26
 • 31.27
 • 31.28
 • Параграф 32. Готовые ответы

 • 32.1
 • 32.2
 • 32.3
 • 32.4
 • 32.5
 • 32.6
 • 32.7
 • 32.8
 • 32.9
 • 32.10
 • 32.11
 • 32.12
 • 32.13
 • 32.14
 • 32.15
 • 32.16
 • 32.17
 • 32.18
 • 32.19
 • 32.20
 • 32.21
 • 32.22
 • 32.23
 • 32.24
 • 32.25
 • 32.26
 • 32.27
 • 32.28
 • 32.29
 • 32.30
 • 32.31
 • 32.32
 • 32.33
 • 32.34
 • Параграф 33. Готовые ответы

 • 33.1
 • 33.2
 • 33.3
 • 33.4
 • 33.5
 • 33.6
 • 33.7
 • 33.8
 • 33.9
 • 33.10
 • 33.11
 • 33.12
 • 33.13
 • 33.14
 • 33.15
 • 33.16
 • 33.17
 • 33.18
 • 33.19
 • 33.20
 • 33.21
 • 33.22
 • Параграф 34. Готовые ответы

 • 34.1
 • 34.2
 • 34.3
 • 34.4
 • 34.5
 • 34.6
 • 34.7
 • 34.8
 • 34.9
 • 34.10
 • 34.11
 • 34.12
 • 34.13
 • 34.14
 • 34.15
 • 34.16
 • 34.17
 • 34.18
 • 34.19
 • 34.20
 • Параграф 35. Готовые ответы

 • 35.1
 • 35.2
 • 35.3
 • 35.4
 • 35.5
 • 35.6
 • 35.7
 • 35.8
 • 35.9
 • 35.10
 • 35.11
 • 35.12
 • 35.13
 • 35.14
 • 35.15
 • 35.16
 • 35.17
 • 35.18
 • 35.19
 • 35.20
 • 35.21
 • 35.22
 • 35.23
 • 35.24
 • 35.25
 • 35.26
 • 35.27
 • 35.28
 • 35.29
 • Параграф 36. Готовые ответы

 • 36.1
 • 36.2
 • 36.3
 • 36.4
 • 36.5
 • 36.6
 • 36.7
 • 36.8
 • 36.9
 • 36.10
 • 36.11
 • 36.12
 • 36.13
 • 36.14
 • 36.15
 • 36.16
 • 36.17
 • 36.18
 • 36.19
 • 36.20
 • 36.21
 • 36.22
 • 36.23
 • 36.24
 • 36.25
 • 36.26
 • 36.27
 • 36.28
 • 36.29
 • 36.30
 • 36.31
 • Параграф 37. Готовые ответы

 • 37.1
 • 37.2
 • 37.3
 • 37.4
 • 37.5
 • 37.6
 • 37.7
 • 37.8
 • 37.9
 • 37.10
 • 37.11
 • 37.12
 • Параграф 38. Готовые ответы

 • 38.1
 • 38.2
 • 38.3
 • 38.4
 • 38.5
 • 38.6
 • 38.7
 • 38.8
 • 38.9
 • 38.10
 • 38.11
 • 38.12
 • Параграф 39. Готовые ответы

 • 39.1
 • 39.2
 • 39.3
 • 39.4
 • 39.5
 • 39.6
 • 39.7
 • 39.8
 • 39.9
 • 39.10
 • 39.11
 • 39.12
 • 39.13
 • 39.14
 • 39.15
 • 39.16
 • 39.17
 • 39.18
 • 39.19
 • 39.20
 • 39.21
 • 39.22
 • 39.23
 • 39.24
 • 39.25
 • Параграф 40. Готовые ответы

 • 40.1
 • 40.2
 • 40.3
 • 40.4
 • 40.5
 • 40.6
 • 40.7
 • 40.8
 • 40.9
 • 40.10
 • 40.11
 • 40.12
 • 40.13
 • 40.14
 • 40.15
 • 40.16
 • 40.17
 • 40.18
 • 40.19
 • Параграф 41. Готовые ответы

 • 41.1
 • 41.2
 • 41.3
 • 41.4
 • 41.5
 • 41.6
 • 41.7
 • 41.8
 • 41.9
 • 41.10
 • 41.11
 • 41.12
 • 41.13
 • 41.14
 • 41.15
 • 41.16
 • 41.17
 • 41.18
 • 41.19
 • 41.20
 • 41.21
 • 41.22
 • 41.23
 • 41.24
 • 41.25
 • 41.26
 • Упражнения для повторения курса алгебры для 7 класса. Готовые ответы

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • Вопросы . Параграфы. Готовые ответы

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • Проверь себя. Главы. Готовые ответы

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Год: 2017
Издательство: Мектеп
Авторы: Абылкасымова А.Е., Кучер Т.П., Корчевский В.Е., Жумагулова З.А.

Сталкиваясь с новой дисциплиной, у школьника могут возникнуть трудности в восприятии полученной информации. Унынию нет места, решебник по алгебре за 7 класс Абылкасымовой А. Е. и Кучера Т.П. хорошо подойдет для учеников, которые желают улучшить свою успеваемость и научиться решать задачи различной степени сложности. Издание содержит в себе ответы на все вопросы школьной программы, а также краткие пояснения к выполненным упражнениям.

Правильно используя ГДЗ, семиклассник будет на «отлично» делать домашние задания и успешно писать контрольные работы. Он интуитивно запомнит алгоритм решения, благодаря чему будет с легкостью выполнять аналогичные задания. Родители смогут проверить работу и объяснить решение, если ребёнок испытывает затруднение.

2022-2023 оқу жылына арналған

қысқа мерзімді сабақ жоспарларын

жүктеп алғыңыз келеді ма?

ҚР Білім және Ғылым министірлігінің стандартымен 2022-2023 оқу жылына арналған 472-бұйрыққа сай жасалған

Материал туралы қысқаша түсінік

7 сынып оқушылары мен мұғалімдеріне арналған. есептер жинағы

Авторы:

Автор материалды ақылы түрде жариялады.
Сатылымнан түскен қаражат авторға автоматты түрде аударылады. Толығырақ

21 Қаңтар 2019

6217

14 рет жүктелген

Бүгін алсаңыз

30% жеңілдік

беріледі

770 тг 539 тг

Бұл бетте материалдың қысқаша нұсқасы ұсынылған. Материалдың толық нұсқасын жүктеп алып, көруге болады

Text Centered

«Ustaz tilegi» Республикалық ғылыми – әдістемелік журналы министірліктің №KZ09VPY00029937 куәлігімен ресми тіркелген.

Бұл сертификат «Ustaz tilegi» Республикалық ғылыми – әдістемелік журналының желілік басылымына өз авторлық жұмысын жарияланғанын растайды. Журнал Қазақстан Республикасы Ақпарат және Қоғамдық даму министрлігінің №KZ09VPY00029937 куәлігін алған. Сондықтан аттестацияға жарамды.

Сайтта заңсыз жарияланған материалды көрсеңіз бізге хабарласыңыз. Редакцияның көзқарасы автордың көзқарасымен сәйкес келмеуі мүмкін.

Материал іздеу

Сіз үшін 400 000 ұстаздардың еңбегі мен тәжірибесін біріктіріп, ең үлкен материалдар базасын жасадық. Төменде пәніңізді белгілеп, керек материалды алып сабағыңызға қолдана аласыз

Барлығы 663 959 материал жиналған

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *