8 сынып алгебра дайын ?й ж?мыстары шыныбеков 2018

Раздел 0.

Повторение материала, пройденного в 7 классе

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0.10

0.11

0.12

0.13

0.14

0.15

0.16

0.17

0.18

0.19

0.20

0.21

0.22

0.23

0.24

0.25

0.26

0.27

0.28

0.29

0.30

0.31

0.32

0.33

0.34

0.35

0.36

0.37

0.38

0.39

0.40

0.41

0.42

0.43

0.44

0.45

0.46

0.47

0.48

0.49

0.50

0.51

0.52

0.53

0.54

0.55

Раздел 1. Квадратный корень и иррациональные выражения

1.1. Определение квадратного корня

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.2 Понятие иррационального числа

1.30

1.31

1.32

1.33

1.34

1.35

1.36

1.37

1.38

1.39

1.40

1.41

1.42

1.43

1.44

1.45

1.46

1.47

1.48

1.49

1.50

1.51

1.52

1.53

1.54

1.55

1.56

1.57

1.58

1.59

1.3 Соответствеи между действительными числами и точками прямой

1.60

1.61

1.62

1.63

1.64

1.65

1.66

1.67

1.68

1.69

1.70

1.71

1.72

1.73

1.74

1.75

1.76

1.77

1.78

1.79

1.80

1.81

1.82

1.83

1.84

1.85

1.86

1.87

1.88

1.89

1.90

1.4 Свойства квадратного корня

1.91

1.92

1.93

1.94

1.95

1.96

1.97

1.99

1.100

1.101

1.102

1.103

1.104

1.105

1.106

1.107

1.108

1.109

1.110

1.111

1.112

1.113

1.114

1.115

1.116

1.117

1.118

1.119

1.120

1.121

1.122

1.123

1.124

1.125

1.126

1.127

1.128

1.129

1.130

1.5 График функции Y равно корень X

1.131

1.132

1.133

1.134

1.135

1.136

1.137

1.138

1.139

1.140

1.141

1.142

1.143

1.144

1.145

1.146

1.147

1.148

1.149

1.150

1.151

1.152

1.153

1.154

1.155

1.156

1.157

1.158

1.159

1.160

1.161

1.162

1.163

1.164

1.165

1.166

1.167

1.168

1.169

1.170

1.171

1.172

1.173

1.174

1.175

1.176

Раздел 2. Квадратные уравнения

2.1 Квадратное уравнение и его корни

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

2.23

2.24

2.25

2.26

2.27

2.28

2.2 Формулы корней квадратного уравнения

2.29

2.30

2.31

2.32

2.33

2.34

2.35

2.36

2.37

2.38

2.39

2.40

2.41

2.42

2.43

2.44

2.45

2.46

2.47

2.48

2.49

2.50

2.51

2.52

2.53

2.54

2.55

2.56

2.57

2.58

2.59

2.60

2.61

2.3 Теорема Виета

2.62

2.63

2.64

2.65

2.66

2.67

2.68

2.69

2.70

2.71

2.72

2.73

2.74

2.75

2.76

2.77

2.78

2.79

2.80

2.81

2.82

2.83

2.84

2.85

2.86

2.87

2.88

2.89

2.90

2.91

2.4 Свойства корней квадратного уравнения

2.92

2.93

2.94

2.95

2.96

2.97

2.98

2.99

2.100

2.101

2.102

2.103

2.104

2.105

2.106

2.107

2.108

2.109

2.110

2.112

2.5 Решение уравнений

2.113

2.114

2.115

2.116

2.117

2.118

2.119

2.120

2.121

2.122

2.123

2.124

2.125

2.126

2.127

2.128

2.129

2.130

2.6 Рациональные уравнения. Текстовые задачи, приводимые к квадратным уравнениям

2.131

2.132

2.133

2.134

2.135

2.136

2.137

2.138

2.139

2.140

2.141

2.142

2.143

2.144

2.145

2.146

2.147

2.148

2.149

2.150

2.151

2.152

2.153

2.154

2.155

2.156

2.157

2.158

2.159

2.160

2.7 Решение систем уравнений второго порядка

2.161

2.162

2.163

2.164

2.165

2.166

2.167

2.168

2.169

2.170

2.171

2.172

2.173

2.174

2.8 Дополнительные упражнения к разделу 2

2.175

2.176

2.177

2.178

2.179

2.180

2.181

2.182

2.183

2.184

2.185

2.186

2.187

2.188

2.189

2.190

Раздел 3. Квадратичная функция

3.1 Квадратичная функция и ее график

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

3.21

3.22

3.23

3.24

3.25

3.26

3.27

3.2 Преобразование графика функций

3.28

3.29

3.30

3.31

3.32

3.33

3.34

3.35

3.36

3.37

3.38

3.39

3.40

3.41

3.42

3.43

3.44

3.45

3.46

3.47

3.48

3.49

3.50

3.51

3.52

Раздел 4. Элементы статистики

4.1 Графическое представление случайной выборки

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

4.2 Выборочная дисперсия и стандартное отклонение

4.26

4.27

4.28

4.29

4.30

4.31

4.32

4.33

4.34

4.35

Раздел 5. Неравенства

5.1 Доказательство неравенств

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

5.21

5.22

5.23

5.24

5.25

5.26

5.27

5.28

5.29

5.30

5.31

5.2 Решение квадратный неравенств

5.32

5.33

5.34

5.35

5.36

5.37

5.38

5.39

5.40

5.41

5.42

5.43

5.44

5.45

5.46

5.47

5.48

5.49

5.50

5.51

5.52

5.53

5.54

5.55

5.56

5.57

5.58

5.59

5.60

5.61

5.62

5.63

5.64

5.65

5.66

5.3 Рациональные неравенства

5.67

5.68

5.69

5.70

5.71

5.72

5.73

5.74

5.75

5.76

5.77

5.78

5.79

5.80

5.81

5.82

5.83

5.84

5.85

5.86

5.87

5.88

5.89

5.90

5.91

5.92

Раздел 6. Дополнительные материалы. Действительные числа

6.1 Натуральные числа. Признаки делимости чисел

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.2 Простые и составные числа

6.21

6.22

6.23

6.24

6.25

6.26

6.27

6.28

6.29

6.30

6.31

6.32

6.33

6.34

6.35

6.36

6.37

6.38

6.39

6.40

6.41

6.42

6.3 Наименьший общий делитель и наименьшее общее кратное. Взаимно простые числа

6.43

6.44

6.45

6.46

6.47

6.48

6.49

6.50

6.51

6.52

6.53

6.54

6.55

6.56

6.57

6.58

6.59

6.60

6.61

6.62

6.63

6.64

6.65

6.66

6.67

6.68

6.69

6.70

6.4 Деление целых чисел с остатком

6.71

6.72

6.73

6.74

6.75

6.76

6.77

6.78

6.79

6.80

6.81

6.82

6.83

6.84

6.85

6.86

6.87

6.88

6.5 Принцип Дирихле

6.89

6.90

6.91

6.92

6.93

6.94

6.95

6.96

6.97

6.98

6.99

6.100

6.101

6.102

Год: 2018 год
Издательство: Атамура
Класс: 8
Предмет: Алгебра

2-11 СЫНЫП ҮШІН ТЕГІН ГДЗ ДҮТ ДУЖ

Сайтқа қош келдіңіз, Сіз дұрыс таңдау жасадыңыз!

Мазмұнды оқу бағдарламасы көптеген пәндерді қамтиды. Әрбір жаңа сабақта терминдер, теоремалар, мысалдар ағыны болады. Сыныптағы сабақтар, үйде оқыту, қосымша сабақтар, элективтер қазіргі оқушыдан көп уақыт пен күш алады. Кейде мұғалім берген ақпаратты қабылдау қиын және қырық минут ішінде игерілмейді. Үйге келгенде оқушы «үйді» сауатты орындай алмайды, өзін ақымақ сезінеді, оқуға деген қызығушылық төмендейді. Мұндай сәттерде біздің команда сізге мұқият қалдырған мамандандырылған әдебиеттер пайдалы болады.

Мұнда ең күрделі ғылымдар бойынша барлық шешімдер мен дұрыс жауаптар жинақталған: математика, алгебра және геометрия, физика және химия.

Шешушілердің пайдалы функцияларын атап өтеміз:

өзін-өзі тексеру, өз жұмысын қателіктер тұрғысынан талдау, бастапқы кезеңде білімдегі олқылықтарды анықтау
күрделі тапсырмаларды орындауда көмек
ата-аналардың баланың оқу процесін бақылау мүмкіндігі, сонымен қатар белгілі бір терминологияға түсінік беру мүмкіндігі
өзін-өзі бағалау мен өзіне деген сенімділікті арттыру, мектеп курсына бейімделу, бәсекелестік қызығушылықтың көрінісі.
Білім-бұл күш, оған сенімді болыңыз!

«ГДЗ» — бұл ойланбастан алдау туралы емес, бұл, ең алдымен, мектептегі үлгерімді арттыру, оқу іс-әрекетінен максималды пайда мен ләззат алу құралы. Жәрдемақы де жақсы үйлеседі ата-аналарға, оқытушыларға және репетиторов.

Издательство: Атамұра

Год: 2018

Электронный учебник

Готовые домашние задания к учебнику Алгебра 8 класс от издательства Атамура автора Шыныбеков А. Н. позволят ученику методично вникать в науку. Разделы пособия полностью соответствуют главам книги. Тут рассмотрены квадратный корень и иррациональные выражения, уравнения, квадратичные функции, элементы статистики, неравенства и действительные числа.

Вникнуть в параграф, понять и доказать теорему, верно решить задачу, применить навык «»у доски»» не составит труда, поскольку школьник развивает логическое мышление, в совершенстве применяет полученные знания на аналогичных и более сложных упражнениях. Данные учебные материалы будут полезны родителям, репетиторам и молодым учителям.

Готовые домашние задания к учебнику Алгебра 8 класс от издательства Атамура автора Шыныбеков А. Н. позволят ученику методично вникать в науку. Разделы пособия полностью соответствуют главам книги. Тут рассмотрены квадратный корень и иррациональные выражения, уравнения, квадратичные функции, элементы статистики, неравенства и действительные числа.

Вникнуть в параграф, понять и доказать теорему, верно решить задачу, применить навык «»у доски»» не составит труда, поскольку школьник развивает логическое мышление, в совершенстве применяет полученные знания на аналогичных и более сложных упражнениях. Данные учебные материалы будут полезны родителям, репетиторам и молодым учителям.

Авторы:

Издательство:

Атамұра 2018

К восьмому году обучения основная часть школьников уже определилась с любимыми и нелюбимыми предметами. Некоторые, обладающие аналитическим складом ума, выбирают точные науки, кто-то отдает предпочтение гуманитарным дисциплинам, а кто-то – естественным. Но даже если предмет любимый, с ним могут возникнуть трудности, например, когда на уроке невнимательно слушал учителя, а дома уже тяжело справиться с домашней работой. В таких случаях дополнительная помощь не повредит. Мы рекомендуем обратиться к «ГДЗ по Алгебре для 8 класса Шыныбеков (Атамұра)».

Достоинства сборника по Алгебре для 8 класса Шыныбеков

Для того чтобы справочник, выпущенный издательством «Атамұра», стал таким популярным среди учащихся, над ним работали самые опытные методисты. Так же он отличается дополнительными преимуществами: круглосуточный онлайн-доступ с любого мобильного или стационарного устройства, простой и понятный интерфейс, с которым разберется любой восьмиклассник и удобная система навигации для быстрого поиска нужной задачи или параграфа.
Добавим и то, что «ГДЗ по Алгебре для 8 класса Шыныбеков А.Н.(Атамұра)» отмечен только положительными отзывами школьников.

Структура онлайн-издания

Родители при выборе для своих чад книг с ГДЗ обращают внимание прежде всего на полноту охвата школьного курса. Не стоит переживать – ведь в пособие под редакцией Шыныбекова включены такие параграфы, как:

  1. Алгебраические дроби, их свойства и действия с ними.
  2. Преобразование и решение рациональных уравнений.
  3. Действительные и иррациональные числа, их отличия.
  4. Понятие корня и модуля числа.
  5. Квадратичная функция и решение уравнений с ней.

Таким образом, это замечательное пособие является многофункциональным учебно-методическим комплексом, который решает сразу множество задач.

Как работать по учебнику

Не стоит думать, что все решебники с готовыми решениями предназначены исключительно для списывания. Если сразу заглядывать в ответы, никакого толка не будет. Лучше всего действовать по такому варианту: первоначально следует попытаться решить все самому, только после этого можно сверить свои ответы с верными ключами, в заключении лучше всего исправить ошибки, проанализировать их для того, чтоб впредь не совершать.

Если занятия по задачнику от издательства «Атамұра» будут носить регулярный и систематический характер, то ожидаемый эффект будет достигнут гораздо быстрее.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *